אביה מאיר (LL.M)

   יזמית ומתווכת
   נדל"ן מסחרי

aviagev@gmail.com
972-52-2528434+
נאות גולף, קיסריה