שרון מינה רוקח

מתווכת נדל"ן
ופיתוח קשרי סחר בינלאומי

דרך אילות 14, גני תקווה